Fedorońko - Rodzina (334)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Wiaczesław Fedorońko podczas Powstania Warszawskiego walczył w plutonie wchodzącym w skład:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Szymon Fedorońko zginął:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Orest Fedorońko zginął:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Aleksander Fedorońko walczył w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Obelisk poświęcony rodzinie Fedorońko został odsłonięty w roku:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc