Leski Kazimierz (335)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W Powstaniu Warszawskim Kazimierz Leski walczył jako dowódca kompani batalionu:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Przed wojną Kazimierz Leski przeszedł kurs rekrucki w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Brał m.in. udział w pracach nad projektem polskiego okrętu podwodnego:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kazimierz Leski podróżował po Europie w celach wywiadowczych w mundurze niemieckiego:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W początkach okupacji należał do konspiracyjnej organizacji wywiadowczej o nazwie:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc