Baszmakow Wiktor (337)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Wiktor Baszmakow podczas służby w Armii Czerwonej był żołnierzem:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Wiktor Baszmakow zginął podczas akcji:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Podczas Powstania Warszawskiego Wiktor Baszmakow walczył w szeregach:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. We wrześniu 1944 roku Wiktor Baszmakow przeszedł do oddziałów:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Wiktor Baszmakow nosił podczas wojny pseudonim:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc