Szirtładze Irena (338)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Irena Schirtładze podczas powstania nosiła pseudonim:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Irena Schirtładze z pochodzenia była:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Podczas Powstania Warszawskiego Irena Schirtładze była łączniczką w batalionie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Arkadiusz Schirtładze był kapitanem:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Arkadiusz Schirtładze zginął w:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc