Jankowski Stanisław (341)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Po wkroczeniu Rosjan na teren Polski 17 września 1939 roku Stanisław Jankowski został internowany, a następnie przedostał się na Zachód i w czerwcu 1940 roku dotarł do:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Po internowaniu na Litwie w 1939 roku, Stanisław Jankowski dotarł do:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Zorganizowany przez Stanisława Jankowskiego Wydział Legalizacji i Techniki II Oddziału Komendy Głównej AK od stycznia 1944 roku nosił kryptonim:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Nocą z 3 na 4 marca 1942 roku został, jako cichociemny, zrzucony nad Polską w ramach operacji o kryptonimie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Mieszkanie Zofii i Stanisława Jankowskich, w którym ukrywano angielskich lotników, mieściło się w Warszawie przy ulicy

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc