Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie (353)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Podczas okupacji w Powsinie polskie podziemie dokonało likwidacji niemieckiego komendanta żandarmerii powiatu warszawskiego:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na cokole głównego pomnika widnieje napis:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Akcją likwidacyjną komendanta żandarmerii dowodził:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Komitet Ekshumacji i Budowy Pomnika Powstańców w Powsinie powstał:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc