Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli (354)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pomnik Polegli Niepokonani został wystawiony w roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na cmentarzu spoczywają prochy poległych i pomordowanych w liczbie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli został wpisany do rejestru zabytków w roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli został założony w roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Cmentarz zajmuje teren o powierzchni:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc