Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Reduta KRÓLEWSKA 16 (355)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Pracownia o kryptonimie „Bracia Pakulscy” produkowała:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Po zmianie budynku w redutę jej obroną dowodził:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W budynku szkolnym przy ul. Królewskiej 16 działała tajna wytwórnia:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Obrońcy reduty opuścili placówkę:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W sierpniu 1944 roku budynek przy ul. Królewskiej 16 broniony był przez żołnierzy:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc