Reduta KRÓLEWSKA 16 (355)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pracownia o kryptonimie „Bracia Pakulscy” produkowała:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W budynku szkolnym przy ul. Królewskiej 16 działała tajna wytwórnia:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W sierpniu 1944 roku budynek przy ul. Królewskiej 16 broniony był przez żołnierzy:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Obrońcy reduty opuścili placówkę:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Po zmianie budynku w redutę jej obroną dowodził:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc