OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW (356)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Działaniami dywersyjno-bojowymi i likwidacyjnymi zajmował się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Po wezwaniu gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” o pomoc dla walczącej Warszawy batalion „Znicza” dodarł do:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. 29 września 1944 roku doszło do bitwy między żołnierzami polskimi a niemieckimi pod:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Rejon I VII Obwodu „Obroża” obejmował:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Organizatorem i pierwszym dowódcą rejonu był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc