OBROŻA - Rejon II CELKÓW (357)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Po zatrzymaniu ofensywy radzieckiej podjęto decyzję:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na terenie II Rejonu działał Oddział Specjalny, którym dowodził:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Na terenie II Rejonu znajdowały się obiekty o znaczeniu strategicznym:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. 2 Sierpnia czołgi i żołnierze II Rejonu zajęły:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Po nawiązaniu kontaktu z dowództwem korpusu pancernego Armii Czerwonej 30 lipca 1944 roku wspólnymi siłami:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc