Szare Szeregi (358)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Masowe aresztowania harcerzy po zdradzie ppor. Zygmunta Żółtka miały miejsce w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Pierwsze drużyny Szarych Szeregów na terenie Mińska Mazowieckiego powstały:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Akcja pod kryptonimem „N” polegała na:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W Mińsku Mazowieckim ul. Adama Rapackiego zmieniono na ulicę:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Najmłodsi harcerze stanowili:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc