OBROŻA - Rejon IV KORALEWO - FROMCZYN (359)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Oddziałem Specjalnym zajmującym się dywersją bojową rejonu dowodził:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W październiku 1944 roku konspiracyjna narada Polskiej Organizacji Niepodległościowej odbyła się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Z powodu aresztowań przeprowadzonych przez NKWD w sierpniu 1944 roku wydano rozkaz:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowódcą Rejonu IV „Fromczyn” w Obwodzie VII AK był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W ramach przygotowania do działań powstańczych sformowano i wyszkolono:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc