OBROŻA - Rejon V GĄTYŃ (360)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kompania dywersji bojowej V Rejonu została utworzona:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Żołnierze z oddziałów V Rejonu po przejściu 5 sierpnia 1944 roku do Lasów Chojnowskich utworzyli batalion:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Dowódcą nowoutworzonego batalionu był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W akcji dywersyjnej w lipcu 1943 roku skonfiskowano:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Dowódcą kompanii dywersji bojowej był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc