Wróbel Stanisław (362)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Stanisław Wróbel zmarł:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Stanisław Wróbel 'Jaskółka' zajmował się redakcją techniczną dwutygodnika 'Do celu' i ubezpieczaniem drukarni, która mieściła się w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Po informacji niemieckiego pasażera o wyrzuconej paczce Niemcy zatrzymali Stanisława Wróbla, a następnie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Zatrzymanych pasażerów Niemcy rozstrzelali:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Podczas rewizji w pociągu Stanisław Wróbel, aby uchronić łączniczkę 'Janeczkę' przewożącą pakunek z gazetami, wyrzucił konspiracyjne materiały:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc