Obwód GARWOLIN (363)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Zgrupowanie AK w Obwodzie 'Gołąb' zostało rozwiązane:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Komendantem Obwodu 'Gołąb' w latach 1942–1944 był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W ramach akcji 'Burza' żołnierze obwodu opanowali węzeł kolejowy w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Obwód 'Gołąb' składał się z:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Akcja 'Burza' w Obwodzie 'Gołąb' rozpoczęła się:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc