Obwód SIEDLCE (365)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W ramach akcji 'Burza' odtwarzano 22. Pułk Piechoty, stacjonujący przed wojną w Siedlcach, z podziałem na 3 obwody. W obwodzie Siedlce umieszczono:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W skład obwodu wchodziło:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Akcja 'Burza' rozpoczęła się w Siedlcach:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W walkach z Niemcami w Siedlcach brał udział batalion pod dowództwem:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Komendantem Obwodu Siedlce w latach 1941–1944 był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc