Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Obwód SIEDLCE (365)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. W ramach akcji 'Burza' odtwarzano 22. Pułk Piechoty, stacjonujący przed wojną w Siedlcach, z podziałem na 3 obwody. W obwodzie Siedlce umieszczono:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Komendantem Obwodu Siedlce w latach 1941–1944 był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Akcja 'Burza' rozpoczęła się w Siedlcach:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W skład obwodu wchodziło:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W walkach z Niemcami w Siedlcach brał udział batalion pod dowództwem:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc