Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Obwód SOCHACZEW (366)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Wydzielona kompania pod dowództwem ppor. Józefa Jodłowskiego 'Mazura' w Powstaniu Warszawskim brała udział w ataku na:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W sierpniu 1944 roku, w ramach koncentracji sił zbrojnych, sformowano:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Komendantem Obwodu Sochaczew AK o kryptonimie 'Skowronek' w okresie styczeń 1942 – 17 stycznia 1945 roku był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Oddziały obwodu sochaczewskiego brały udział w działaniach na terenie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Demobilizacja batalionu i przejście do konspiracji nastąpiły:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc