Obwód SOCHACZEW (366)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Komendantem Obwodu Sochaczew AK o kryptonimie 'Skowronek' w okresie styczeń 1942 – 17 stycznia 1945 roku był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Wydzielona kompania pod dowództwem ppor. Józefa Jodłowskiego 'Mazura' w Powstaniu Warszawskim brała udział w ataku na:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Oddziały obwodu sochaczewskiego brały udział w działaniach na terenie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Demobilizacja batalionu i przejście do konspiracji nastąpiły:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W sierpniu 1944 roku, w ramach koncentracji sił zbrojnych, sformowano:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc