Obwód GRÓJEC (367)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Komendantem obwodu w okresie lipiec 1943 – styczeń 1945 roku był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Akcja odbicia więźniów odbyła się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W odwecie za uwolnienie więźniów Niemcy:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Obwód Grójec AK nosił kryptonim:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Więzienie Gestapo miało siedzibę w:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc