Obwód WĘGRÓW (368)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W ramach małego sabotażu namalowano napisy przypominające klęski niemieckie podczas I wojny światowej. W odwecie władze niemieckie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W maju 1943 roku żołnierze z Węgrowa, Łochowa i Stoczka Węgrowskiego przeprowadzili nieudaną akcję:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W listopadzie 1943 roku żołnierze obwodu Węgrów wzięli udział w zarządzonej przez komendanta Okręgu Wschodniego akcji o kryptonimie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W ramach akcji 'Burza' oddziały AK wyzwoliły Węgrów:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ostatnim komendantem Obwodu Węgrów AK był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc