Obwód PUŁTUSK (369)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. 17 grudnia 1942 roku Niemcy dokonali egzekucji w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Obwód Pułtusk dzielił się na:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Aresztowanych w czerwcu 1944 roku żołnierzy AK umieszczono w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pomnik 'Walki i Męczeństwa' powstał:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Akcja 'Burza' w obwodzie pułtuskim nie została zrealizowana z powodu:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc