Ośrodek GABKA - OSA (370)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W Fabryce Tarcz Ściernych w Grodzisku inż. Edward Ohnesorge produkował w 1940 roku dla podziemia:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. 16 stycznia 1945 roku zgromadzona na jarmarku w Grodzisku ludność została zmasakrowana na skutek:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W październiku 1943 roku, po zabiciu dyrektora Fabryki Tarcz Ściernych Edwarda Sommera, Niemcy aresztowali 20 mieszkańców miasta. Zostali oni uwolnieni, ponieważ:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Egzekucja 20 więźniów z Pawiaka na grodziskim rynku odbyła się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Pierwszym komendantem Ośrodka 'Gąbka' – 'Osa' w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Obwodu Błonie, był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc