Kusociński Janusz (371)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Rekord Polski Janusza Kusocińskiego w biegu na 10 km, ustanowiony na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku, został pobity w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Janusz Kusociński był redaktorem naczelnym czasopisma:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Podczas okupacji Janusz Kusociński pracował jako kelner w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Janusz Kusociński był członkiem:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Janusz Kusociński został rozstrzelany w Palmirach:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc