Batalion AK "Miotła" (64)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W czasie powstania batalion „Miotła” wchodził w skład

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dowódcą batalionu „Miotła” 1 sierpnia był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Tradycje batalionu AK „Miotła” kontynuuje obecnie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Batalion AK „Miotła” na początku powstania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Dowódca batalionu AK „Miotła”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc