Zgrupowanie AK "Gurt" (81)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Żołnierze Zgrupowania „Gurt”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dowódcą Zgrupowania „Gurt” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Siły Zgrupowania „Gurt” w momencie wybuchu powstania składały się z

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Żołnierze Zgrupowania „Gurt”, którzy nie stawili się w punktach koncentracji 1 sierpnia, zasili inne jednostki powstańcze, m.in.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Przed powstaniem żołnierze Zgrupowania „Gurt” prowadzili

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc