Zgrupowanie AK "Leśnik" (83)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Zgrupowanie Leśnik zostało utworzone

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dowódcą Zgrupowania Leśnik był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Liczba żołnierzy Zgrupowania Leśnik 6 sierpnia 1944 r. wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. 21 sierpnia 1944 r. Zgrupowanie Leśnik zostało skierowane do obrony

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Liczba odziałów wchodzących w skład Zgrupowania „Leśnik” 5 sierpnia 1944 r. wynosiła

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc