Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Grobowiec dowódców AK (88)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Gen. Tadeusz Komorowski został dowódcą Armii Krajowej:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Który z wymienionych generałów nie był dowódcą ZWZ-AK?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Podczas kampanii wrześniowej gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz brał udział w bitwie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pomnik-grobowiec ku czci dowódców Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej wzniesiono w roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gen. Leopold Okulicki 2 listopada 1940 roku został komendantem ZWZ:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc