Grobowiec dowódców AK (88)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pomnik-grobowiec ku czci dowódców Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej wzniesiono w roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Który z wymienionych generałów nie był dowódcą ZWZ-AK?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Podczas kampanii wrześniowej gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz brał udział w bitwie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gen. Leopold Okulicki 2 listopada 1940 roku został komendantem ZWZ:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gen. Tadeusz Komorowski został dowódcą Armii Krajowej:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc