Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Kwatera na Łączce (89)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Kiedy odsłonięto na terenie kwatery „Ł” Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na którym cmentarzu znajdowało się miejsce potajemnych pochówków na „Łączce”?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy rozpoczęto potajemne pochówki ciał więźniów więzienia mokotowskiego?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy zaprzestano potajemnego grzebania ciał więźniów?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kto upublicznił pełną listę osób straconych w więzieniach PRL w latach 1945–1956?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc