Kwatera na Łączce (89)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kiedy rozpoczęto potajemne pochówki ciał więźniów więzienia mokotowskiego?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na którym cmentarzu znajdowało się miejsce potajemnych pochówków na „Łączce”?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy zaprzestano potajemnego grzebania ciał więźniów?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy odsłonięto na terenie kwatery „Ł” Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kto upublicznił pełną listę osób straconych w więzieniach PRL w latach 1945–1956?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc