Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego (9)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Wskaż d-ców decydujących o rozpoczęciu Powstania w Warszawie na odprawie w dniu 31 lipca 1944 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaką literą określony został początek Powstania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kto ze strony Rządu Emigracyjnego wyraził zgodę na rozpoczęcie Powstania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaka komórka organizacyjna mieściła się w budynku ul.Filtrowa 68

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Budynek przy ul. Filtrowej 68 został wybudowany w roku

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc