Test o Powązkach Wojskowych (9703)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Liczba punktów "Szlaku Pamięci"

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Która z infromacji dot. Karola Maszkowskiego nie jest prawdziwa

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kwatera Zasłużonych - A3 Tuje powstała w roku ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Podczas II Wojny Światowej Sowieci wywieżli na Syberię około ... tys. osób

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Pomnik Powstańców Śląskich i Wielkopolskich został odsłonięty w ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Która z postaci nie jest umieszczona na Pomniku Orląt Polskich

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Ilu spośród pochowanych Poetów Legionistów było kawalerami Orderu Virtuti Millitari

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Ignacy Boerner po raz pierwszy został ministrem poczt i telegrafów w ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Władysław Szpilman po wojnie skomponował ponad ... popularnych piosenek

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Mieczysław Rakowski w lipcu 1989, po odejściu Wojciecha Jaruzelskiego z kierownictwa partii, objął funkcję pierwszego sekretarza KC PZPR, doprowadzając do jej rozwiązania w styczniu ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Rola Kazimierza Wichniarza w filmie "Potop" z 1974 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana to ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Edmund Taczanowski niał stopień ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Czas przejścia "Szlaku Pamięci"

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Pierwszy punkt "Szlaku Pamięci"

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc