Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Adolf Dymsza 1 1 79 1,00 1
   2. Alina Janowska 1 1 14 1,00 0
   3. Stanisław Mikulski 1 1 38 0,00 1
   4. Bernard Ładysz 1 1 19 1,00 0
   5. Bogdan Paprocki 1 1 20 1,00 1
   6. Bogna Sokorska 1 1 17 1,00 0
   7. Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych 1 1 33 0,00 1
   8. Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 1 1 14 1,00 0
   9. Pomnik Represjonowanym Żołnierzom Górnikom 1 1 34 1,00 1
   Łącznie: 9 29,78 0,78 0,56