Kolejarze w Armii Krajowej

Pociąg
http://www.kolejnictwo-polskie.pl/default_317.html
Pociąg wykolejony przez Związek Walki Zbrojnej – 1940 r.

Krzyżówka składa się z 21 haseł. Przy jej rozwiązywaniu jest możliwość podpowiadania haseł po literze - przycisk Hint oraz zapamiętania podanych haseł dla kontynuacji - przycisk Save i przycisk Load.

W tym momencie: Podczas rozwiązywania krzyżówki w wersji elektronicznej automatycznie wypełniane jest hasło główne krzyżówki (The main phrase), zamieszczone poniżej planszy.
Można je przysłać e-mailem na adres: biuro2@armiakrajowa.org.pl do 31 stycznia 2020 r. wraz z komentarzem i pocztowym adresem zwrotnym.
Wśród autorów poprawnych haseł i komentarzy będą rozlosowane nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą.

Prosimy także o wpisanie swojej opinii o krzyżówkach do Księgi gości naszego portalu

Krzyżówka została opracowana w oparciu o podane poniżej publikacje, można je wykorzystać przy rozwiązywaniu.
 1. Ocalić od zapomnienia pamięć o Kolejarzach!
 2. Kolejarze podczas Powstania Warszawskiego
 3. Baza danych „Kolejarze – zapomniani polscy bohaterowie”
 4. Tablice pamięci kolejarzy
 5. Upamiętnienie kolejarzy EKD – żołnierzy AK
 6. Otto Grosser
 7. Kazimierz Urbaniak
 8. Piotr Flacht
 9. Stefan Rajski
 10. Bolesław Dłużewski
 11. Jan Dybowski
 12. Zbigniew Gęsicki


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

Krzyżówka w postaci papierowej

© Marek Cieciura