Kolejarze w Armii Krajowej

Pociąg
http://www.kolejnictwo-polskie.pl/default_317.html
Pociąg wykolejony przez Związek Walki Zbrojnej – 1940 r.


Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=6T-1yb0V7CU
Kolejarz Autor tekstu i kompozytor: Włodzimierz Pietraszko.
Piosenka powstała w roku 1977, wykonywana była przez zespół Studio Bar działający przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Krzyżówka składa się z 21 haseł.

Instrukcja
Zasada przyznawania nagród
Edukacyjny charakter krzyżówki
Piśmiennictwo


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.
© Marek Cieciura