Pracownicy i współpracownicy PLL LOT
w konspiracji podczas II Wojny Światowej

Tu podaj tekst alternatywny
Pomnik kapliczka Bazy Lotniczej Armii Krajowej „Łużyce”
u zbiegu ulic Żwirki i Wigury i 17 Stycznia

Państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo Linie Lotnicze LOT Sp. z o.o powstało 29 grudnia 1928 r.
We wrześniu 1939 r. z liczącej 26 samolotów floty PLL LOT 16 zostaje internowanych w Rumunii.
Zostało przeprowadzona ewakuacja większości pracowników oraz ruchomego majątku LOT-u.
Podczas II wojny światowej ulegają zniszczeniu wszystkie LOT-owskie hangary i zabudowania lotniskowe.
Część pozostałych w kraju pracowników PLL LOT anagażuje się w działalnośc konspiracyjną.
W 1942 roku w wyniku scalenia kilku mniejszych jednostek, powstała Baza Lotnicza „Łużyce”
– największy oddział lotniczy Armii Krajowej, z zadaniem przygotowania i obsadzenia lotnisk niemieckich w okolicach Warszawy
w przypadku ich zdobycia przez jednostki polskie.
W okresie marzec - maj 1945 r. następuje reaktywacja przedwojennego PLL LOT, powstaje sieć oddziałów krajowych LOT.
18 lipca 1945 r. dekretem Rady Ministrów powstaje Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Linie Lotnicze LOT.
Naczelnym dyrektorem zostaje Wojciech Zieliński, przedwojenny prokurent LOT-u.
W PLL LOT zatrudniani są także żołnierze Armii Krajowej.

Krzyżówka składa się z 11 haseł.
Przy jej rozwiązywaniu jest możliwość podpowiadania haseł po literze - przycisk Hint
oraz zapamiętania podanych haseł dla kontynuacji - przycisk Save i przycisk Load.

W tym momencie: Podczas rozwiązywania krzyżówki w wersji elektronicznej automatycznie wypełniane jest hasło główne krzyżówki (The main phrase), zamieszczone poniżej planszy.
Można je przysłać e-mailem na adres: biuro2@armiakrajowa.org.pl do 31 stycznia 2020 r. wraz z komentarzem i pocztowym adresem zwrotnym.
Wśród autorów poprawnych haseł i komentarzy będą rozlosowane nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą.

Prosimy także o wpisanie swojej opinii o krzyżówkach do Księgi gości naszego portalu


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

Krzyżówka w postaci papierowej

© Marek Cieciura