POLSKIE WYNALAZKI

      

      
Na całym świecie patentuje się około 1,6 miliona wynalazków rocznie!
Połowa z tej liczby pochodzi z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i Niemiec.
Polacy na tym tle wypadają co najmniej mizernie.
Uzyskujemy europejskie patenty na około 20 - 30 wynalazków rocznie (czyli zaledwie 0,003 %),
Czesi i Węgrzy mają sto razy więcej patentów w ciągu roku.
Przed II wojną światową Polska zajmowała 5-6 miejsce w Europie pod względem liczby patentów.

Poniżej udostępniono wersję eletroniczną krzyżówki,
składającej się z haseł dotyczących 55 najrozmaitszych wynalazków.
Ich autorami są Polacy lub Osoby polskiego pochodzenia, mieszkające na całym świecie - jest ich 55, ponieważ dla każdego z nich jako hasło wykorzystany jest tylko jeden wynalazek.
W ich biogramach wymieniono kolejne 35 wynalazków, nazwy trzech z nich są elementami hasła głównego.

Bez tych wynalazków świat wyglądałby zupełnie inaczej.

Instrukcja
Zasada przyznawania nagród
Edukacyjny charakter krzyżówki


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.