Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej (180)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kiedy wojska niemieckie wyparły powstańców z terenu Politechniki

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Żołnierze którego batalionu stanowili wzmocnienie batalionu „Golski”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy żołnierze batalionu AK „Golski” zajęli teren Politechniki Warszawskiej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gdzie ulokowany został sztab batalionu AK „Golski”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jakie były straty batalionu AK „Golski” w powstaniu warszawskim

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc