Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych (210)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jak upamiętniono udział Ochotniczej Straży Pożarnej w konspiracji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jakim dokumentem służbowym posługiwali się członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych podczas okupacji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W 1938 roku liczba jednostek w OSP wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Komu podczas okupacji podlegały Ochotnicze Straże Pożarne

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Działania strażaków podczas okupacji polegały na

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc