Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych (210)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Komu podczas okupacji podlegały Ochotnicze Straże Pożarne

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jakim dokumentem służbowym posługiwali się członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych podczas okupacji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W 1938 roku liczba jednostek w OSP wynosiła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jak upamiętniono udział Ochotniczej Straży Pożarnej w konspiracji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Działania strażaków podczas okupacji polegały na

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc