Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK (222)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie, które wzięło udział w walkach o lotnisko, stacjonowało w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Grupa „Kampinos” działała na terenie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Dowódcą rejonu w dniu wybuchu powstania warszawskiego był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Walki o Lotnisko Bielańskie zakończyły się ostatecznie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Lotniska Bielańskiego broniła

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc