Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia” (258)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Dlaczego powstańcy znaleźli się na stadionie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dlaczego natarcie zostało opóźnione

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kto przeżył masakrę na stadionie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Ranni powstańcy, pozostawieni na stadionie po wycofaniu się oddziałów powstańczych zostali

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Na jaki obiekt skierowane było natarcie batalionów „Czata-49”, „Pięść” i „Zośka”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc