Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej (283)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Główny Zarząd Informacji został przekształcony w 1957 roku w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Pierwszy dowódca Głównego Zarządu Informacji WP był wcześniej:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Pierwszym dowódcą Głównego Zarządu Informacji WP był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Ilu oficerów kontrwywiadu wojskowego ZSRR – Smiersz służyło w latach 1943–1945 w Wojsku Polskim?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Oficerowie Smierszu pomagali utworzyć:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc