Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej (283)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pierwszy dowódca Głównego Zarządu Informacji WP był wcześniej:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Główny Zarząd Informacji został przekształcony w 1957 roku w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Oficerowie Smierszu pomagali utworzyć:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pierwszym dowódcą Głównego Zarządu Informacji WP był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ilu oficerów kontrwywiadu wojskowego ZSRR – Smiersz służyło w latach 1943–1945 w Wojsku Polskim?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc