Samoobrona na Wołyniu (9871)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Liczba zorganizowanych oddziałow AK-owskich biorących udział w obronie ludności polskiej na Wołyniu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Największa liczba placówek samoobrony na Wołyniu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Szacunkowa liczba zamordowanych Polaków na Wołyniu... [tys.]

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Liczba członków samoobrony w Przebrażu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Liczba Polaków ocalałych z rzezi wołyńskiej dzięki pomocy ze strony ukraińskich cywilów ... [tys.]

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Liczba baz samoobrony na Wołyniu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Liczba miejscowości, w których żyli Polacy na Wołyniu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Liczba osób, które znalazły schronienie w Przebrażu ... [tys.]

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Liczba żołnierzy we wszystkich oddziałach partyzanckich AK na Wołyniu na początku 1944 r.

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc