Osoby ujęte w przewodniku (9910)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było odznaczonych Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było członkami sztabów lub żołnierzami polsko-sowieckich lub sowieckich oddziałów partyzanckich

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ile osób spośród 50 ujętych w przewodniku było autorami książek

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było odznaczonych Orderem Budowniczych Polski Ludowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było żołnierzami 27 WDP AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Ile osób spośród 50 ujętych w przewodniku walczyło w Powstaniu Warszawskim

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było żołnierzami ludowego Wojska Polskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Liczba kobiet wśród 50 osób ujętych w przewodniku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Ile osób spośród 50 ujętych w przewodniku zostało odznaczonych Krzyżem Walecznych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było harcerzami

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było żołnierzami "istriebitielnych batalionów"

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Liczba par braci wśród 50 osób ujętych w przewodniku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Liczba małżeństw wśród 50 osób ujętych w przewodniku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku jest pochowanych na Starych Powązkach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Ile osób spośród 50 ujętych w przewodniku było więzionych po wojnie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było Cichociemnymi

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było członkami Delegatury Rządu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 18. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku jest pochowanych na Powązkach Wojskowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 19. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku zostało odznaczonych Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari

   Odpowiedzi:


   Pytanie 20. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku było żołnierzami placówek samoobrony

   Odpowiedzi:


   Pytanie 21. Ile osób spośród 52 ujętych w przewodniku zostało awansowanych na stopień generała

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc