Punktacja (9913)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Liczba punktów za prawidłową odpowiedź w pytaniu testowym bez podpowiedzi

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Liczba punktów za poprawne hasło w krzyzówce

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Liczba punktów odejmowanych za podpowiedź w krzyżówce (podanie litery lub przelosowanie liter hasła)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Liczba osób ujętych w przewodniku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Minimalna liczba punktów dla uzyskania złotej odznaki

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Liczba testów dodatkowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Liczba krzyżówek

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Liczba punktów za testy dodatkowe

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Liczba pytań testowych dotyczących jednej osoby

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Liczba punktów do zdobycia z wykorzystaniem przewodnika

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Liczba pytań w testach dodatkowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Liczba haseł w krzyżówkach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Liczba punktów odejmowanych za podpowiedź w pytaniu testowym

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc