Punktacja (9913)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Liczba punktów za prawidłową odpowiedź w pytaniu testowym bez podpowiedzi

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Liczba pytań testowych dotyczących jednej osoby

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Liczba pytań w testach dodatkowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Liczba krzyżówek

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Liczba punktów za poprawne hasło w krzyzówce

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Liczba haseł w krzyżówkach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Minimalna liczba punktów dla uzyskania złotej odznaki

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Liczba osób ujętych w przewodniku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Liczba punktów odejmowanych za podpowiedź w pytaniu testowym

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Liczba testów dodatkowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Liczba punktów za testy dodatkowe

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Liczba punktów odejmowanych za podpowiedź w krzyżówce (podanie litery lub przelosowanie liter hasła)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Liczba punktów do zdobycia z wykorzystaniem przewodnika

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc