Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Powstanie w Getcie Warszawskim 15 1 303,68 15,00 0
   2. Getto Warszawskie 17 1 452,13 17,00 0
   Łącznie: 2 377,50 16,00 0,00