Powstanie w Getcie Warszawskim (2739)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W końcu ... 1942 roku członek Żydowskiej Organizacji Bojowej Izrael Kanał przeprowadził zamach na Józefa Szeryńskiego, nadkomisarza Żydowskiej Służby Porządkowej, która współpracowała w getcie z Niemcami

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Podczas tłumienia powstania oddziały niemieckie ujęły lub zabiły ponad ...tys. Żydów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Adres kwatery dowództwa Żydowskiej Organizacji Bojowej podczas powstania w getcie....

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W kwietniu 1943 roku Żydowski Związek Wojskowy składał się z około ... członków

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Żydowska Organizacja Bojowa została założona ... przez syjonistyczną lewicą w odpowiedzi na przeprowadzoną przez Niemców likwidację warszawskiego getta w ramach akcji Reinhardt

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Komendantem Żydowskiego Związku Wojskowego był por. rez. ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Żydowski Związek Wojskowy został założony w ... przez oficerów Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego oraz bojowców działającego w Polsce przed wybuchem wojny prawicowego ruchu Betar

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Podczas tłumienia powstania oddziały niemieckie wykryły ... bunkrów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Liczba niemieckich żołnierzy użytych do stłumienia powstania w getcie - około ... tys.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Podczas tłumienia powstania zostało zabitych ... żołnierzy niemieckich

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. W czasie powstania w getcie warszawskim, Żydowska Organizacha Bojowa składała się z ... oddziałów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Czas trwania powstanie w getcie - ... 1943 rok

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Pierwszy komendant Żydowskiej Organizacji Bojowej ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. W powstaniu wzięło udział około ... członków i członkiń Żydowskiej Organizacji Bojowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. W powstaniu wzięło udział około członków Żydowskiego Związku Bojowego

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc