Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Pomnik Bohaterów Getta 5 5 198,8 4,40 0,6
   2. Pomnik Janusza Korczaka 3 5 107,2 3,00 0
   3. Pomnik Umschlagplatz 3 5 75,2 2,40 0,6
   4. Tablica upamiętniająca Lubę Blum-Bielicką 3 4 96,5 3,00 0
   5. Tablica upamiętniająca zdobycie Gęsiówki 3 4 72,25 2,50 0
   6. Tablica upamiętniająca walki ŻZW na placu Muranowskim 3 4 52,25 2,75 0
   7. Pomnik Ewakuacji Bojowników Getta Warszawskiego 3 4 94 2,75 0
   8. Tablica upamiętniająca opiekunów i lokatorów bunkra „Krysia” 3 3 111,33 3,00 0
   9. Tablica upamiętniająca żołnierzy AK poległych podczas Akcji Getto 3 3 91 3,00 0
   10. Tablica upamiętniająca śmierć sztabu ŻOB 3 3 41,67 2,67 1
   11. Tablice na murach getta 3 3 122,33 2,33 0
   12. Synagoga im. Małżeństwa Nożyków 3 3 67,33 2,33 0
   13. Tablica na ścianie dawnego Hotelu Polskiego 3 3 40,67 2,67 0
   14. Tablica upamiętniająca dr Annę Braude – Hellerową 3 3 30,67 2,67 0
   15. Pomnik Szmula Zygielbojma 3 3 98 2,67 0
   16. Tablica upamiętniająca Emanuela Ringelbluma 3 3 85,33 3,00 0
   17. Tablica upamiętniająca Radę Pomocy Żydom „Żegota” 3 3 124 3,00 0
   18. Tablica na murze Kościoła pw. Wszystkich Świętych 3 2 196,5 2,50 0
   Łącznie: 63 95,17 2,86 0,14