Getto Warszawskie (2740)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Data rozpoczęcia pierwszej akcji deportacyjnej - 22 ... 1942 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Wysokość muru otaczającego getto - ... m.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Liczba mieszkańców getta, ktorzy zginęli lub zmarli w Warszawie - około ... tys.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Liczba mieszkańców getta, ktorzy zginęli lub zmarli w obozie zagłady w Treblince lub w trakcie dwóch akcji wysiedleńczych - około ... tys.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Data zamknięcia i odizolowania geta od reszty miasta 16 ... 1940

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Miesiąc likwidacji getta ... 1943 rok

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Długość muru otaczającego getto - około ... km

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Data rozpoczęcia trzeciej akcji deportacyjnej - 19 ... 1943 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Liczba osób wywiezionych do Treblinki podczas drugiej akcji deportacyjnej w okresie 18-21 stycznia 1943 roku - ... tys.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Liczba aresztowanych i zamordowanych 3 listopada 1939 mieszkanców kamienicy przy ul. Nalewki 9 w odwecie za zastrzelenie polskiego policjanta

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Liczba Żydów przesiedlonych do getta z zachodniej części dystryktu warszawskiego od stycznia do marca 1941 roku - około ... tys.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Liczba bram w murze otaczjącym getto w listopadzie 1940 roku - ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Rada Żydowska zatrudniała około ... tys. urzędników

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Gęstość zaludnienia w gecie - około ... tys. osób na 1 km²

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Powierzchnia getta na początku 1941 roku - około ... ha

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Liczba ludzi mieszkających w getcie w kwietniu 1941 roku - ... tys.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. Data utworzenia Rady Żydowskiej - 4 (7) ... 1939 roku

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc