Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Wiedza o Krakowie 10 1 225,1 10,00 0
   2. Miejsca w Krakowie 10 1 184,49 9,00 0
   3. Autorzy wierszy o Krakowie 6 1 291,87 6,00 0
   Łącznie: 3 233,33 8,33 0,00