Miejsca w Krakowie (2041)

   https://samequizy.pl/quiz-o-krakowie/

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Krakow
   Poprawna nazwa tej ulicy to ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Krakow
   Stara Synagoga znajduje się ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Krakow
   Święto Rękawki obchodzone jest we wtorek po Świętach Wielkanocnych na ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Krakow
   Najstarsze krakowskie zabytkowe „centrum handlowe” to ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Krakow
   Kościół św. Piotra i Pawła znajduje się przy ulicy ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Krakow
   Dzwon Zygmunta znajduje się ....

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Krakow
   Najmniejszy kościół w Krakowie, który można odwiedzić podczas święta Rękawki to ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Krakow
   Wysoka wieża, przed którą znajdują się rzeźby lwów to ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Krakow
   Pozostałość po dawnych murach miejskich, znajduje się tam rzeźba św. Floriana to ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Krakow
   Ma siedem wieżyczek obserwacyjnych, w których jest 130 okienek strzelniczych, kiedyś otoczony był fosą, to ....

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc