Ankieta o przewodniku

   Powrót

   1. Liczba miejsc w przewodniku:


   2. Atrakcyjność miejsc w przewodniku:


   3. Objętość opisów miejsc:


   4. Trudność pytań testowych:


   5. Przydatność trasy dojścia do odwiedzanych miejsc:


   6. Sposób potwierdzanie przybycia do odwiedzanych miejsc:


   7. Liczba haseł w krzyżówkach:


   8. Przydatność krzyżówek w opanowywaniu i sprawdzaniu wiedzy:


   9. Liczba pytań dodatkowych:


   10. Przydatność pytań dodatkowych w opanowywaniu i sprawdzaniu wiedzy:


   11. Język na który było automatyczne tłumaczenie:


   12. Przydatność automatycznego tłumaczenia:


   13. Jakość automatycznego tłumaczenia:


   14. Przydatność automatycznego odczytywania:


   15. Aktywizacja korzystania z przewodnika:


   16. Szczegółowość informacji w rankingu indywidualnym:


   17. Zasada przyznawania odznak za korzystanie z przewodnika:


   18. Całościowa ocena przewodnika:


   19. Propozycje ulepszenia przewodnika:


   20. Propozycje zwiększenia atrakcyjności zwiedzania: