Krzyżówka
z artykułów „Biuletynu Informacyjnego”
nr 8/2020

Po przeczytaniu kilku opracowań na dany temat często sami nie jesteśmy pewni, na ile zdobyte wiadomości pozostały nam w głowie.
Kolejne numery „Biuletynu Informacyjnego” zawierają zbiór wiadomości, obejmujących działalności Polskiego Państwa Podziemnego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
i losy ludzi, w działaniach tych uczestniczących.
Prof. Marek Cieciura – specjalista od e-learningu – na zakończenie każdego numeru proponuje czytelnikom krzyżówkę, pozwalająca utrwalić najważniejsze fakty, nazwiska, miejscowości.
Cenna to inicjatywa, pozwalająca w przyjemnej, popularnej formie – bo kto z nas nie lubi krzyżówek – utrwalić zdobyte informacje.
A internetowa forma tych krzyżówek, jest nie do przecenienie w tej chwili, kiedy epidemia zmusza nas do „zdalnego” życia.
Krystyna Junosza Woysław
Redaktor naczelna „Biuletynu Informacyjnego”


Obrazek
Okładka Biuletynu

Wersja elekroniczna numeru Biuletynu

Krzyżówka składa się z 15 haseł.

Hasło główne zostanie utworzone automatycznie. Można je będzie przysłać e-mailem do 25 września 2020 r., wraz z podanym do niego komentarzem, wykorzystując wyświetlany formularz. Autorom poprawnych haseł i wyczerpujących komentarzy będą przyznawane nagrody rzeczowe. Tacy autorzy zostaną powiadomieni e-mailem z prośbą o podanie sposobu odbioru nagrody:
  1. w budynku PAST na II piętrze
  2. przesłanie pocztą – należy wtedy podać adres pocztowy.
Możliwe jest zapamiętanie wyników rozwiązywania krzyżówki, po wcześniejszym zarejestrowanie się na stronie https://graedu.pl/pasta/: -> Rejestracja
Na w/w stronie są dostępne krzyżówki dotyczące wcześniejszych numerów Biuletynu: -> Krzyżówki oraz informacje i pytania testowe dot. budynku PAST: -> Miejsca.
Na w/w stronie dostępne są też wyniki dot. udzielonych odpowiedzi na pytania testowe oraz rozwiązywania krzyżówek: -> Rankingi -> Ranking indywidualny oraz po kliknięciu w słowo Szczegóły w drugiej kolumnie - pełny ich wykaz przykładowo.


Instrukcja
Edukacyjny charakter krzyżówki


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.
© Marek Cieciura