Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Fragmenty najbardziej znanych budowli 17 0 0 0,00 0
   2. Jak dobrze znasz Łódź? 10 0 0 0,00 0
   3. Niekoniecznie encyklopedyczny test wiedzy o mieście 15 1 464,73 15,00 0
   4. Najwyższe budynki 10 1 89,23 6,00 0
   Łącznie: 2 276,50 10,50 0,00